Neurochirurgia Ružomberok

Neurochirurgická klinika ÚVN Ružomberok

Ambulancia

Viac

Oddelenie

Viac

DVD - Cvičenia

Viac

Neurochirurgická klinika Ružomberok

Vítame Vás na stránkach Neurochirurgickej kliniky Ústrednej Vojenskej Nemocnice – FN v Ružomberku, prostredníctvom ktorej by sme Vám radi predstavili našu kliniku, jej zázemie a informovali Vás o aktuálnom dianí u nás.

História

Datovanie vzniku neurochirurgického pracoviska pripadá na február roku 1999 pod vedením prof. MUDr. Ježíka, kedy sa začali vykonávať prvé neurochirurgické operácie s limitovaným počtom lôžok v rámci Ortopedicko-traumatol. oddelenia. Samostatná činnosť a vznik Neurochirurgického oddelenia sa datuje na apríl r. 2001.

Súčasnosť

Od r. 2008 funguje Neurochirurgická klinika v nových zmodernizovaných priestoroch chirurgického pavilónu, oddelenie aj zázemie vrátane klimatizovaných operačných sál je vybavené najmodernejšou technikou.

Na pracovisku toho času pod vedením prednostu Doc. MUDr. Róberta Rusnáka,PhD. a primára MUDr. Petra Durného,PhD. pracujú : MUDr. Róbert Pastorek, MUDr. Tomáš Sloboda , MUDr. Hamid Khoshab,PhD., MUDr. Michal Šproch, MUDr. Martin Sedliak, MUDr. František Rigo, MUDr. Oleksandr Korol, MUDr. Veronika Štureková, MUDr. Sandor Horvath.  Vrchnou sestrou oddelenia je Mgr. Zuzana Hrčková.

V súčasnosti má klinika 27 lôžok / z toho 5 JIS /, disponuje dvoma modernými, klimatizovanými operačnými sálami, na obidvoch sú operačné mikroskopy, skiaskopy / C- rameno /, s inštrumentáriom pre operácie mozgu a chrbtice. Jedna z operačných sál je vybavená O-ramenom (O-arm), ktoré umožňuje 3 - D zobrazenie a tým napomáha peroperačnej kontrole správnej polohy inštrumentácie. Medzi najmodernejšie operačné technológie, ktoré sa na sále používajú je aj  počítačová navigácia a peroperačný neuromonitoring.Počítačová navigácia je vybavená kamerovým systémom, ktorý sníma špeciálne inštrumentárium a tým umožňuje jednoduchú a pritom veľmi presnú lokalizáciu patologických lézií. Spojením funkcií O-ramena s  počítačovou navigáciou umožňuje presnú inštrumentáciu po napolohovaní pacienta na operačnom stole, taktiež umožňuje vylúčiť nadbytočné predoperačné grafické vyšetrenia zamerané na navigáciu, pretože fúzia prebehne priamo peroperačne. Neuromonitoring slúži na kontrolu nervových štruktúr. Jeho hlavnou úlohou je okamžitá detekcia, prevencia a limitácia neurologického poškodenia počas operácie.

Zázemie pre kvalifikovanú prácu umožňuje komplexný vyšetrovací servis (MR, CT,  angiografia) s multidisciplinárnou spoluprácou v rámci všetkých kliník Ústrednej Vojenskej Nemocnice v Ružomberku. Na klinike sa vykonáva neurotraumatologický servis pre región Liptova a Oravy, klinika zaisťuje starostlivosť o úrazy a urgentné stavy nepretržite 24 hodín konziliárnym systémom. Pracovisko sa zaoberá širokým spektrom neurochirurgických výkonov v zmysle neurotraumatológie, neuroonkológie, cievnej neurochirurgie a chirurgie periférnych nervov. Počtom a rozsahom prevedených spondylochirurgických  a spinálnych výkonov patrí k popredným centrám v SR.

V miniinvazívnych a perkutánych technikách operácii chrbtice má Neurochirurgická klinika nadregionálny charakter. Týmito spôsobmi operácie sa zachováva funkcia paraspinálnych svalov, znižujú sa krvné straty, ovplyvňuje sa intenzita pooperačnej bolesti, je umožnená skorá mobilizácia, skracuje sa dĺžka hospitalizácie a v neposlednom rade je lepší výsledný kozmetický efekt. Medzi miniinvazívne typy operácii chrbtice vykonávaných na Neurochirurgickej klinike patrí vertebroplastika a kyfoplastika perkutánou technikou, a taktiež transpedikulárne fixáciemedzitelové fúzie menej invazívnymi technikami.

V neoperačnej liečbe degeneratívnych ochorení chrbtice sa realizujú na našej klinike periradikulárna terapia pod skiaskopickou, event. CT kontrolou a kaudálna tlaková blokáda. V poslednom období sme neoperačnú liečbu rozšírili o aplikáciu ozonoterapie.