Neurochirurgia Ružomberok

Neurochirurgická klinika ÚVN Ružomberok

Konzultácie

Možnosť konzultácie konkrétneho klinického prípadu vrátane snímkovej dokumentácie cestou emailu je určená pre spolupracujúcich lekárov na riešenie akútnych prípadov a kontrolných vyšetrení u pacientov v ťažkom stave , predtým nutný telefonický dohovor s lekárom.

E-mail pre internetové konzultácie: ( priezvisko a prvé písmeno mena lekára )@uvn.sk